Monument voor Pierre Bayle (2011) Paul Cox

Bas Czerwinski
Over het kunstwerk

Het Monument voor Pierre Bayle is een kunstwerk, dat uit meer delen bestaat en sinds 2007 in fases werd opgericht. Het begon met een bronzen bank, die deel uitmaakte van de tijdelijke beeldenroute De Vreemdeling, die in 2007 werd georganiseerd ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het CBK Rotterdam. De aanleiding voor dit thema was het feit dat Pierre Bayle (1647–1706), de filosoof van Rotterdam, in 2006 te Rotterdam overleed (op dat moment 300 jaar geleden). De beeldenroute was de opmaat voor een monument dat door de Rotterdamse kunstenaar Paul Cox werd bedacht. Cox zocht een vorm die niet zou leiden naar een klassiek standbeeld, maar eerder het delen van gedachtegoed centraal zou stellen. De bankjes inspireerde Cox op een voorbeeld dat hij in een Oost-Engels dorp had gezien. In dat dorp stond het vol met bankjes, die waren opgericht ter nagedachtenis aan overledenen. Deze maakten vanzelfsprekend onderdeel uit van het openbaar leven. Dit is precies wat Cox ook met het Monument voor Pierre Bayle wilde realiseren. In dit ontwerp staan 25 bankjes met een portret van Bayle en de regel ‘Le philosophe de Rotterdam’ door de wijk verspreid. Daarnaast wordt het monument gekenmerkt door een teksthuis, dat tijdelijk tussen nieuwe woningen en de begraafplaats St. Laurentius was gelegen. Dit teksthuis is voorzien van bronzen tekstpanelen met citaten van Bayle en wordt vergezeld met enkele banken. Het monument heeft ook waarde door de religieuze tolerantie die Bayle bij leven voorstond. Hij verdedigde moslims en atheïsten in tijden waarin zij als bedreiging voor de maatschappij werden gezien. Dit maakt zijn denkbeelden in het multiculturele Rotterdam nog altijd actueel. Het teksthuis staat in opslag en zal mogelijk geplaatst worden bij de Erasmus Universiteit.

lees meer
Over de kunstenaar

De Rotterdamse kunstenaar Paul Cox (1962) volgde zijn opleiding aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving in Den Bosch en de Staatliche kunstacademie in Düsseldorf. Zijn werk is multidisciplinair en bestaat vaak uit langlopende projecten, zoals het project ‘I came by boat’, waaraan hij negen jaar lang werkte. Cox is naast zijn praktijk als kunstenaar als docent verbonden aan de Willem de Kooning Academie.

lees meer