Bevrijdingsmonument (1950) Joan Bakker

foto BKOR archief
Over het kunstwerk

Dit Bevrijdingsmonument is gemaakt door beeldhouwer Joan Bakker en gemeentearchitect Jan Poot. Het werd op 5 mei 1950 onthuld door toenmalig burgemeester Oud. Het bestaat uit een zuil van rood baksteen, onderbroken door kragen van Frans natuursteen. Op ooghoogte zijn reliëfs aangebracht, die dansende jeugd voorstellen. De bekroning van de zuil is een leeuw, eveneens in Frans kalksteen uitgevoerd. De tekst op de zuil luidt: “5 mei 1945 – wij herdenken onze gevallen“. Het monument sluit aan bij het historische deel van Tuindorp Vreewijk, dat cultureel erfgoed is. De detaillering van de woningen komt overeen met de rijke detaillering op het monument. Kort na de bevrijding hadden de Tuindorpers 3.000 gulden bijeengebracht voor de oprichting van een gedenkteken uit dankbaarheid voor het feit dat hun wijk in de oorlogsjaren gespaard was gebleven. Hoewel er nog een even groot bedrag aan ontbrak verstrekte de gemeente toch de opdracht aan Bakker en Poot om dit monument te ontwerpen.

lees meer
Over de kunstenaar

Joannes (Joan) Petrus Anthonius Maria Bakker (Oosterblokker, 1919 – 1999) bezocht in Rotterdam de Academie van Beeldende Kunsten, waarna hij zich definitief in Rotterdam vestigde. Hij was onder andere een student van Herman Mees (1880 – 1964) en de echtgenoot van beeldhouwster en keramiste Riet (Maria) Elias. Samen met Jan Poot (architect bij Gemeente Rotterdam) maakte hij het Bevrijdingsmonument aan de Brink te Vreewijk, Feijenoord. Aan een kantoorgebouw aan de Botersloot ontwierp hij ornamenten met een grote beeldende kracht en duidelijke steenhouwkundige kwaliteiten. Hij kon overweg met de meest harde steensoorten, waarin hij reliëfs aanbracht met aandacht voor de rol van lichtval op de verschillende steensoorten. In Rotterdam zijn meerdere werken van Joan Bakker te vinden.

lees meer