De zonnebaadster (1996) Tom Waakop Reijers

foto Max Dereta
Over het kunstwerk

In september 2000 gaf de Vereniging bewoners Provenierssingel in haar visie aan dat de Spoor- en Provenierssingel de uitstraling zou moeten krijgen van een Kunst & Cultuursingel. Zij wilden graag meer aansluiting bij de Westersingel in het centrum, waar in 2001 het beeldenterras gerealiseerd werd. Tot aan die tijd stonden er twee beelden aan deze singels, namelijk de fontein De drie vissen van Gérard Héman en dit kunstwerk – De zonnebaadster van Tom Waakop Reijers. Dit beeld was een bewonersinitiatief om de wijk te verbeteren en zodoende een geschenk van de bewoners aan de voormalige deelgemeente Noord. Het werd onthuld ter viering van het 100-jarig bestaan van de Provenierssingel. Op de website van de kunstenaar is het volgende gedicht van Joop van den Bos te vinden:

DE ZONNEBAADSTER

Nu hier alom de witte schitter daagt
de groeiende daver schalle,
bezweert de wachthoudende baadster
dit hectisch geweld,
om al wat stoort
in rustend zingenot te schonen.

Hier aan deze singelgazonne
spreidt zij hare vruchtbaarheid.

Om voor gejaagden dan een oord
zo vredig tussen het struweel,
met de ganzen en de eenden
in wiegend boomgedruis.
En een zingende merel aan de wegkant,
om de verliefdheid van een
dromerig paartje.

En zij dan die in haar hurkende zit
zich baadt in zonne,
in de zachte overgave
van een lieve ontvangenis.

Dit Waakopbeeld zo wezenlijk
van mens gesponnen en op de juiste
plek gekomen, om hen die deze oase,
deze vrijplaats, ach hoe wonderlijk
zo met liefde onderhouden

Deze zachtmoedige singel die zichzelf
in alle weerwil toch weet te bewaren,
om toekomstig te zijn, te overleven,
als door een natuurlijke geheimenis gedragen.

Ach laat ons dit dan een teken noemen
het meest wonderlijke dat in deze stad geschiede.

Het is onze psyche die zich hier nu baadt
in de zon aan water, onze psyche is het!
Ons diep verstopte zelfverlangen,
als onze jeugd nog in het paradijs.

lees meer
Over de kunstenaar

Tom Waakop Reijers (Rotterdam, 1948) is een figuratieve beeldhouwer van mens- en dierfiguren. De door hem gebruikte materialen zijn hout, brons, messing en cortenstaal. Hij is de ontwerper van de Rotterdamse Bokelpenning: een penning die sinds 1994 jaarlijks uitgereikt werd aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de voormalige deelgemeente Noord. De kunstenaar woont en werkt in Rotterdam. Hij is vooral bekend geworden door zijn standbeelden van Joop Zoetemelk (1986) en Coen Moulijn (2009).

lees meer