Karel Doorman (1959) Willem Verbon

foto Otto Snoek
Over het kunstwerk

Niet echt logisch, een beeld voor Karel Doorman (1889 – 1942) in Rotterdam, want deze schout-bij-nacht heeft weinig directe relaties met Rotterdam gehad. Deze Utrechtenaar verwierf roem in het vaderland door zijn dood in de slag op de Javazee. Hij leidde de Hollandse vloot aldaar en wist de Japanse invasie 24 uur te vertragen. Toen in 1945 de Engelse vlooteenheid een bezoek bracht aan Rotterdam, werd besloten om voor deze gelegenheid een gipsen buste van Doorman in de stad te plaatsen. Deze werd kort erop doelbewust vernield gezien de aangetroffen tekst: “Wilt ge uw zeelieden eren, tracht dan de kunstenaar niet te blameren”. Om de zeeheld te eren noemde de gemeente in 1949 een straat naar hem. In 1959 gaf de Winkeliersvereniging opdracht aan de beeldhouwer Willem Verbon om een definitieve bronzen buste te ontwerpen voor in deze straat. Het werd een klassieke buste, waarop Doorman in uniform te zien is met alle medailles en rangen erop. Op het voetstuk verscheen onder andere de tekst Invia virtuti, nulla est via (Voor moed is geen weg onbegaanbaar). Doorman is bekend om de uitspraak “ik val aan, volg mij”, die hij kort voor zijn dood riep. In werkelijkheid luidde het bevel: ‘all ships follow me’, een poging om weer orde te brengen in zijn inmiddels danig gehavende vloot. Doorman ging op 27 februari 1942 met het vlaggenschip, de kruiser Hr. Ms. De Ruyter, ten onder. Het bronzen beeld op een travertijn sokkel werd in aanwezigheid van zijn weduwe en talrijke hoogwaardigheidsbekleders door zijn zoon T. W. R. Doorman onthuld.

lees meer
Over de kunstenaar

Willem Verbon (Rotterdam, 1921 – aldaar, 2003) volgde lessen op de avond-academie in de jaren 1930. Direct na de Tweede Wereldoorlog kreeg Verbon de opdracht om een monument te maken ter ere van de Royal Air Force. Hij kreeg een postgraduate scholarschip aangeboden door de Britse regering en vertrok voor enkele jaren naar Londen. Begin jaren 1950 keerde Verbon terug naar Rotterdam, waar hij een atelier betrok in de Oranjeboomstraat. Zijn werk bestaat vooral uit figuratieve sculpturen, meestal historische figuren voorstellend. Verbon beeldhouwde diverse beelden en monumenten voor belangrijke Rotterdammers en leden van het Koningshuis. In de openbare ruimte van Rotterdam zijn veel kunstwerken van hem te vinden.

lees meer