Zonder titel (1969) Ger van Iersel

foto Geert Lebbing, collectie BKOR archief
Over het kunstwerk

Ger van Iersel maakte monumentale kunst in opdracht en vrij werk dat hij in galeries exposeerde. Wat opvalt aan zijn opdrachten die met de wederopbouw verbonden waren, is zijn ambachtelijke creativiteit in verschillende materialen. Hij experimenteerde veel met nieuwe technieken, iets dat gebruikelijk was voor de wederopbouwperiode. Zijn werk had vaak een christelijke ondertoon, passend bij de verschillende opdrachten die hij kreeg van kerken in en rond Rotterdam. Van Iersel had een voorliefde voor glastechnieken en symboliek, wat in dit glasappliqué in het trappenhuis van het Hoogheemraadschap van Schieland mooi tot uiting komt. Zoals veel wederopbouwkunstenaars koos Van Iersel voor stileringen. Het stileren, abstraheren van de zichtbare werkelijkheid was van belang omdat dit een universaliteit aangaf, los van het handschrift van de kunstenaar. Van Iersel vond het van belang dat kunst een menselijke schaal gaf aan de gebouwde omgeving. Dit glas-in-beton laat een levensboom zien; een sculpturale boom van beton in kleurrijke schakeringen van de ramen, die het gebouw een bijzonder aanzien geven. De boom kan hierbij geïnterpreteerd worden als toonbeeld van groei en vruchtbaarheid. De gele cirkel bovenaan is de zon, het licht. Wellicht dat Van Iersel met de witte, aardse en blauwe kleuren in het glas ook letterlijk verwijst naar licht, vruchtbaarheid en water.

lees meer
Over de kunstenaar

Ger van Iersel (Rotterdam, 1922 – 2014) studeerde aan de Rotterdamse Kunstacademie en zocht daarna zijn werkkring in Rotterdam. Daar was hij actief als beeldhouwer, monumentaal kunstenaar, glasschilder, schilder, tekenaar, wandschilder en keramist. Hij heeft veel monumentale kunstwerken op zijn naam staan en werkte in verschillende technieken. Veel van zijn werk is verbonden met de wederopbouwtijd, toen hij werkte voor de nieuw op te richten havenstad. Zijn werk had vaak een christelijke ondertoon, passend bij de verschillende opdrachten die hij kreeg van kerken in en rond Rotterdam. Hij was een leerling van Louis van Roode en ontving voor zijn werk de Laurenspenning en de Lutherpenning.

lees meer