Atelier Quadrat, maatschap voor stedenbouw, landschap en architectuur, is in 1992 opgericht in Rotterdam door Paul Achterberg, Roy Bijhouwer en Stefan Gall. In 2020 is Achterberg uit de maatschap teruggetreden. Binnen atelier Quadrat zijn de disciplines stedenbouw, landschap en architectuur nauw verbonden. Zonder afscheid te nemen van de breedte van het werkveld, concentreert de maatschap zich vanaf 2020 op stedenbouwkundige advisering. Het bureau vindt alle schaalniveaus van planvorming van even grote waarde en werkt veelal door de schaalniveaus heen. In oktober 2000 is de BNA-Kubus, de jaarlijkse prijs van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA), aan atelier Quadrat toegekend.