Césare Peeren (1968) is architect. In 2012 richtte hij samen met Jan Jongert het architectenbureau Superuse Studios op. Het bureau maakt ontwerpen van gebouwen en gebruiksvoorwerpen van restmateriaal. Ook adviseren zij gemeentes en bedrijven over hergebruik van afval. In Nederland worden jaarlijks 200 windmolenwieken naar de stort gebracht om te worden verbrand. Wieken zijn gemaakt van een kunststof composiet dat niet te recyclen is. Superuse Studios ontwerpt van deze structurele afvalstroom stadsmeubilair onder de naam Blade Made. Tot nu toe leidde dit tot een zitobject, twee speeltuinen, waarvan een in Rotterdam, een bushalte en een voetgangersbrug. De betonblokken waar de wieken aan vast zitten, bestaan voor 70 % uit hergebruikt betongranulaat uit Rotterdamse sloopprojecten.