Kunstenaar Frederico Carasso (Turijn, 1899 – Amsterdam, 1969) vluchtte voor het bewind van Mussolini richting Parijs en Brussel om uiteindelijk te belanden in Nederland. Hij begon in de jaren dertig met exposeren van tekeningen, fotocollages en sculpturen. Pas in Amsterdam kon hij zich echt als beeldhouwer ontplooien en werd hij opgenomen in de kring der Amsterdamse beeldhouwers. In 1938 exposeerde Carasso voor het eerst in Nederland. In 1956 werd hij benoemd tot hoogleraar in de beeldhouwkunst aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht. De Boeg is zijn beroemdste werk.