Hendrick de Keyser (Utrecht, 1565 – Amsterdam, 1621), zoon van een Utrechtse meestermeubelmaker, kreeg zijn opleiding bij de Utrechtse architect en beeldhouwer Cornelis Bloemaert. Toen Bloemaert in 1591 naar Amsterdam vertrok, volgde De Keyser hem. Al snel na zijn vestiging in Amsterdam begon hij zelfstandig te werken. In 1594 of 1595 werd hij benoemd tot officiële steenhouwer en bouwmeester van Amsterdam. In deze functie was hij, samen met metselaar Cornelis Danckaertsz en timmerman Hendrik Staets, verantwoordelijk voor het beeldhouwwerk aan alle publieke bouwwerken in Amsterdam. Hij werkte in Delft aan het grafmonument van Willem de Zwijger.