Hendrik┬áChabot (Sprang, 1894 – Rotterdam, 1949) is een expressionistisch kunstenaar. Hij is vooral bekend als schilder, maar was in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw ook actief als beeldhouwer. Hij was bevriend met andere bekende kunstenaars, waaronder Charley Toorop. Hij wordt gezien als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het expressionisme in Nederland. Zijn bekendste werk is waarschijnlijk De brand van Rotterdam.