Het Rotterdams Kunstgesticht was eind jaren ’80 een collectief van vier beeldend kunstenaars: Michiel Brink, Corinne Boureau, Véronique Declercq en Gerard Immerzaal. Zij hadden allen ook hun eigen individuele beroepspraktijk, maar werkten in dit collectief met name samen aan producties van kunst in oplaag. Het Kunstgesticht beschikte namelijk over een grafische werkplaats. De eerste stap naar uitbreiding van actitiviteiten buiten de productie van boekjes en prenten werd gevormd door de opdracht voor de dichtregels op de wagens van de Roteb.