De Brabantse beeldhouwer en keramist Jan (Johannes Theodorus) Gladdines (Breda, 1917 Рaldaar, 2004) doorliep na Katholieke Leergangen in Tilburg de Rijksacademie in Amsterdam en zou later zelf doceren aan de St. Joost Academie te Breda. Gladdines heeft een lange carri̬re gehad. Zijn werkzame leven besloeg de periode 1932 tot aan zijn dood in 2004 en zijn werkterrein concentreerde zich op Breda. Hij werkte aan christelijk religieuze voorstellingen en werkte in abstracte stijl. Zijn eigen oeuvre geniet zeer beperkte bekendheid, maar als gedreven docent heeft hij voor veel kunstenaars een belangrijke rol gespeeld.