Jan Schoonhoven (Delft, 1914 – Delft, 1994) is een van de belangrijkste naoorlogse Nederlandse kunstenaars, museaal gelauwerd. Hij is van grote betekenis geweest als oprichter van de Nulgroep, die in de jaren zestig streefde naar een objectieve kunst via het uitwissen van de aanwezigheid van de kunstenaar als persoon. Met zijn monochrome geometrische reliëfs is hij vertegenwoordigd in landelijke en internationale museumcollecties.