John Rädecker (Amsterdam, 1885 – 1956) was een bekende Nederlandse beeldhouwer. Hij is de maker van het Monument op de Dam in Amsterdam. Zijn werk is in de kunsthandel geliefd. In 1999 bracht een bronzen masker van hem op een veiling 240.000 gulden op. Heel zijn leven heeft hij krachtige beelden gemaakt met een volkomen eigen expressie. Hij maakte naakten, dieren en portretten. Invloeden van Egyptische en Griekse beeldhouwkunst gaven zijn werk een archaïsche stilering, die soms meer grotesk en soms meer elegant uitpakte. Hij was de zoon van een beeldhouwer en ook zijn twee broers waren beeldhouwers, die hem ook in zijn werkzaamheden ondersteunden.