Wim van der Horst (Tilburg, 1949) is beeldhouwer, wandschilder en aquarellist. Hij heeft meerdere werken in de openbare ruimte gerealiseerd. Samen met Coen Wilderom heeft hij opdrachten uitgevoerd in het kader van het Dapperbuurtproject en het Agniesebuurtproject (1981–1984). Van der Horst was directeur van de Academie van Beeldende Kunsten in Tilburg.