Apostel Paulus (1959) Jan Vlasblom

foto Ossip van Duivenbode
Over het kunstwerk

Het beeld van Apostel Paulus dat aan de zuidgevel (Blaakzijde) van de Sint Dominicuskerk bevestigd is, is twee meter hoog en verdeeld in drie grote partijen: de romp en de beide armen. Het kleine hoofd en de geheven handen zijn meer gedetailleerd weergegeven en vallen pas op wanneer men het beeld nader beschouwt. Het buitengewoon expressionistische beeld, gemaakt door beeldhouwer Jan Vlasblom, was oorspronkelijk niet bedoeld voor deze locatie. Het zou in eerste instantie de gevel van de Sint Pauluskerk in Den Haag sieren, maar viel daar niet in goede aarde. De liturgische commissie van het bisdom Haarlem vreesde dat het beeld eerder verwondering dan bewondering zou oproepen. Het leidde tot heftige discussies, die zelfs in The Times hun weerslag vonden, maar in Den Haag hield men voet bij stuk. Kraaijvanger Architecten wilden het beeld wel een plaats geven aan de achterzijde van de door hen ontworpen Dominicuskerk. Zij vonden een medestander in de bouwpastoor, de heer G. W. Lampe. Op 11 december 1959 werd het beeld op de gevel aangebracht. De kerk zelf werd op 14 mei 1960, exact twintig jaar na de verwoesting van zijn voorganger, ingewijd door de bisschop van Rotterdam. De oorspronkelijke Sint Dominicuskerk lag op een steenworp van de huidige kerk aan de Hoogstraat en gold tot het bombardement van 1940 als een van de voornaamste katholieke kerken van Rotterdam. De kerk met de naam Het Steiger is sinds 2013 een Rijksmonument.

lees meer
Over de kunstenaar

Beeldhouwer, schilder en monumentaal kunstenaar Jan Vlasblom (Rotterdam, 1910 – Rotterdam, 1998) studeerde aan de kunstacademie in Rotterdam, als leerling van onder anderen Gerard Hoppen. Hij maakte onder meer het Nationaal Monument voor de 1e Onafhankelijke Poolse Parachutisten Brigade (1961) te Driel.

lees meer