Over BKOR

Bezoekadres

Eendrachtsstraat 10
3012 XL Rotterdam

Postadres

Postbus 23007
3001 KA Rotterdam

Disclaimer

Deze website is in ontwikkeling en wordt uitgebreid. Getracht is recht-hebbenden van afbeeldingen te achterhalen. Zij die menen alsnog aanspraak te kunnen maken op zekere rechten, wordt verzocht contact op te nemen met BKOR.
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van CBK Rotterdam.

Voor meer informatie over onze privacy statement verwijzen wij u door naar www.cbkrotterdam.nl/over/privacy-statement/
© 2018

Beeldende Kunst & Openbare Ruimte

Er is geen stad in Nederland met zo veel beeldende kunst in de openbare ruimte als Rotterdam. BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR zorgt voor het beheer en onderhoud van ruim 450 kunstwerken van de Rotterdamse beeldencollectie en adviseert gemeente, burgers en kunstenaars met betrekking tot het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken. BKOR bemiddelt tussen de vraag uit de stad naar kunst en stadsverfraaiing en het aanbod van (Rotterdamse) kunstenaars. BKOR is een kennis- en documentatiecentrum met betrekking tot alle openbare kunstwerken in Rotterdam en verzorgt daartoe onder meer het programma Z-Files, Kunst en de Stad in samenwerking met Sculpture International Rotterdam (SIR), programma’s van CBK Rotterdam.  

Z-Files, Kunst en de Stad is een programma, waarin kunst, openbare ruimte en de stad aan bod komen door middel van lezingen, events, presentaties, manifestaties, gastcolleges en excursies. Doel van het programma is het onder de aandacht brengen van de bijzondere collectie kunstwerken in de openbare ruimte van Rotterdam en het belichten van actuele ontwikkelingen in de stad. Z-Files, Kunst en de Stad staat – met in het logo de dynamische Z (van Zadkine) – voor een programma van reflecties op de activiteiten van BKOR en SIR, die tevens te zien en lezen zijn in de krant.

Marjolijn van der Meijden
Projectleider BKOR m.vandermeijden@bkor.nl
Sannetje van Haarst
Productiecoördinator SIR & BKOR s.vanhaarst@bkor.nl
Nienke Post
Collectie, bureau & website BKOR n.post@bkor.nl
Isa Leijdekkers
Junior projectleider BKOR i.leijdekkers@bkor.nl
Jeanine van Berkel
Communicatie BKOR j.vanberkel@bkor.nl

Disclaimer

Deze website is in ontwikkeling en wordt uitgebreid. Getracht is recht-hebbenden van afbeeldingen te achterhalen. Zij die menen alsnog aanspraak te kunnen maken op zekere rechten, wordt verzocht contact op te nemen met BKOR.
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van CBK Rotterdam.

Voor meer informatie over onze privacy statement verwijzen wij u door naar www.cbkrotterdam.nl/over/privacy-statement/
© 2018