Interactieve geluidsinstallatie Jan Prins (2008) Rnul

foto BKOR archief
Over het kunstwerk

In 1942 werd de Maastunnel geopend in Rotterdam. De Rotterdamse dichter Jan Prins (1876-1948) schreef hiervoor twee kwatrijnen (een kwatrijn is een gedicht of een strofe van een gedicht van vier versregels en twee rijmklanken). De dichter P.C. Boutens (1870-1943) schreef er ook één. Beide opdrachten werden verstrekt door de Stichting Rotterdam 1939 en het Nederlandsch Kunstverbond, afdeling Rotterdam. De oorlog verhinderde het aanbrengen van de werken. In 1968 kreeg één van de kwatrijnen van Jan Prins een plek in metrostation Rijnhaven. Dat van Boutens sierde voortaan de noordelijke ingang van de Maastunnel. In het kader van het programma “Iconen en Entrees” van het Pact op Zuid, liet het CBK Rotterdam in 2008 het tweede gedicht van Prins in woord en geluid aanbrengen in de zuidelijke ingang van de tunnel. Dit gedicht was via de geluidsinstallatie te horen uit de monden van verschillende Rotterdammers. Zij lazen elk een regel van het kwatrijn voor:
Een lichtbaan, die den nacht doorschrijdt,
Een pad door stilte en eenzaamheid,
Lever ik leven’s schatten uit:
Van Zuid aan Noord, van Noord aan Zuid.
Het werk was interactief; als bezoekers door de tunnel bewogen, hoorden zij de voordracht meerstemmig worden. De bijbehorende plaquettes zijn gemaakt door grafisch vormgever Bart Oppenheimer. Eind 2012 is de geluidsinstallatie met bijbehorende plaquette verwijderd. Alleen de plaquette met bovenstaande dichtregel is nog aanwezig.

lees meer
Over de kunstenaar

Rnul is een multimediabureau, dat zich richt op interactieve gebruiksmogelijkheden in de publieke ruimte, waarbij het publiek onderdeel wordt van het kunstwerk. Rnul betsaat uit Aart Muis (Rotterdam, 1980) en Rob Donkers (Gouda, 1977). Ze studeerden beiden aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam.

lees meer