Interactieve geluidsinstallatie Jan Prins (2008) Rnul

foto BKOR archief
Over het kunstwerk

In 1942 werd in Rotterdam de Maastunnel geopend. De Rotterdamse dichter Jan Prins (1876-1948) schreef hiervoor twee kwatrijnen (een kwatrijn is een gedicht of een strofe van een gedicht van vier versregels en twee rijmklanken). De dichter P.C. Boutens (1870-1943) schreef er ook één. Beide opdrachten werden verstrekt door Stichting Rotterdam 1939 en het Nederlandsch Kunstverbond, afdeling Rotterdam. De Tweede Wereldoorlog verhinderde het aanbrengen van de werken. In 1968 kreeg één van de kwatrijnen van Jan Prins een plek in metrostation Rijnhaven. Dat van P.C. Boutens sierde vanaf toen de noordelijke ingang van de Maastunnel. In het kader van het programma “Iconen en Entrees” van het Pact op Zuid, liet CBK Rotterdam in 2008 het tweede gedicht van Jan Prins in woord en geluid aanbrengen bij de zuidelijke ingang van de tunnel. Dit gedicht was via een geluidsinstallatie te horen uit de monden van verschillende Rotterdammers. Zij lazen elk een regel van het kwatrijn voor: Een lichtbaan, die den nacht doorschrijdt / Een pad door stilte en eenzaamheid / Lever ik leven’s schatten uit / Van Zuid aan Noord, van Noord aan Zuid. De geluidsinstallatie was interactief; als bezoekers door de tunnel bewogen, hoorden zij de voordracht meerstemmig worden. De bijbehorende plaquettes zijn gemaakt door grafisch vormgever Bart Oppenheimer. Eind 2012 is de geluidsinstallatie met bijbehorende plaquette verwijderd. Alleen de plaquette met bovenstaande dichtregel is nog aanwezig.

lees meer
Over de kunstenaar

Rnul is een multimediabureau, dat zich richt op interactieve gebruiksmogelijkheden in de publieke ruimte, waarbij het publiek onderdeel wordt van het kunstwerk. Rnul betsaat uit Aart Muis (Rotterdam, 1980) en Rob Donkers (Gouda, 1977). Ze studeerden beiden aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam.

lees meer