Twee vrouwtjes (1956) Hans Petri

foto Wikipedia
Over het kunstwerk

Aan de gevel van het bordes van het wooncomplex Huizen Grootenboom van Os is een plastiek aangebracht. De versiering aan de Van Goghlaan 2 is voor iedereen begrijpelijk en staat in nauw verband met het doel van het wooncomplex bestaande uit 40 woningen voor ouderen (60+) met een beperkt inkomen en vermogen. De woningen worden om niet in bruikleen gegeven. De stenen plastiek Twee vrouwtjes, van wie de jongste de oudste ondersteunt, is een geschenk van de bewoners van het oude pand van de stichting aan de Goudsestraat, wat tijdens het bombardement van 14 mei 1940 volledig werd verwoest. Beeldhouwer Hans Petri uit Dordrecht vervaardigde het beeldje en de gevelsteen, waarop de tekst staat: ‘Hier verlicht de zorg van de één de zorgen van de ander / ‘t Zij dat de levenszon nog hoog ten hemel staat / of reeds ter kimme neigt‘. Het beeld werd op 21 juni 1956 door de voorzitter van de stichting ir. N. Th. Koomans onthuld. Het werk is duidelijk ontworpen voor de locatie, want de achterliggende muur en de omringende begroeiing geven samen een gevoel van beschutting, wat past bij de intimiteit van het kunstwerk.

lees meer
Over de kunstenaar

Hans Petri (Weerselo, 1919 – Dordrecht, 1996) doorloopt de Rotterdamse kunstacademie, waarna hij als graficus en beeldhouwer werkt. Hij krijgt vanaf de wederopbouw veel opdrachten voor de openbare ruimte, vooral in Dordrecht en Rotterdam maar ook elders in het land. Hij werkte vooral in steen, later soms in beton. Na vrijstaande plastieken en reliëfs te hebben gemaakt, is hij actief geweest als omgevingsontwerper, waarbij zijn ‘eieren’ bij de Erasmus Universiteit een belangrijk voorbeeld waren. Deze, en andere werken, zijn gesloopt, verschillende andere resteren nog in de openbare ruimte. In 2001 kreeg hij postuum een grote overzichtstentoonstelling in het Dordrechts Museum.

lees meer