Uiverbeen (2010) Anne Mieke Backer

foto BKOR archief
Over het kunstwerk

Nadat Anne Mieke Backer en Mariëtte Kamphuis eind zomer 2009 hun boek over de cultuurhistorie van de Zestienhovense polder presenteerden, werden in het gebied de eerste tekenen van een monumentaal vervolg hierop zichtbaar. Het cultuurhistorisch onderzoek wees uit dat het IJskelderterrein van oudsher het laagste en koelste deel van de polder is. Dit stukje veen-weide landschap ontwikkelde zich als vogelgebied. Om aan te geven dat het ook in de toekomst uitsluitend door hen zal worden bewoond, krijgen de vogels hier letterlijk een voet aan de grond. Voortbordurend op het project Nest dat in de lente van 2008 door theatermaker Benjamin Verdonck aan het Weena werd vertoond, verrijst nu in de polder Zestienhoven een enorm vogelnest in de vorm van een ooievaarspoot. Het Uiverbeen illustreert de legende van de IJskelder die in het boek ’16 Hoven, 2 polders, 1 park en 1.800 woningen’ staat beschreven en beoogt voorspoed en geluk te brengen op de nieuwe buitenplaats. Het beeld is uitgevoerd ‘op het werk’ zoals dat heet. Anne Mieke Backer en uitvoerder Luigi Zuliani werkte van september tot december 2009 aan de oprichting van dit bijzondere ooievaarsnest. Na de algemene onderhoudswerkzaamheden voor het gebied heeft er een, aan het broedseizoen aangepaste, feestelijke oplevering plaats gevonden in op 21 april 2010. In de toekomst wordt het ijskelderterrein opgehoogd. De sokkel is dan gelijkgetrokken, zodat de tenen van de poot in het veld komen te staan. Het karakter van het landschap keert in de oorspronkelijke staat terug en het blijft een broedplaats.

lees meer
Over de kunstenaar

Anne Mieke Backer (1950) is beeldend kunstenaar, landschapsarchitect en auteur van diverse publicaties over tuin- en landschapshistorie. Ze volgde onder meer haar opleiding aan de AKI in Enschede. Backer was curator groen en kunst van Park16Hoven, waaruit onder meer de sculptuur Het Uiverbeen is voortgekomen. Ze woont en werkt in Rotterdam.

lees meer