Zonder titel (1920) Simon Miedema

foto Aad Hoogendoorn
Over het kunstwerk

Ter gelegenheid van de officiële ingebruikneming van het stadhuis aan de Coolsingel in 1920 kreeg de binnentuin drie monumenten, waaronder deze zandstenen fontein met bronzen kinderen van beeldhouwer Simon Miedema. De fontein symboliseert de voornaamste bestaansbronnen van de stad: handel, visserij en techniek. Het was een geschenk van de Maassteden Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. De wapens van deze steden zijn rondom het waterbassin afgebeeld. Links van de fontein staat een bronzen beeld van Neptunus, rechts van de fontein staat het beeld Mercurius. Beide beelden zijn gemaakt door beeldhouwer Bon Ingen Housz.

 

lees meer
Over de kunstenaar

Simon Miedema (Harlingen, 1860 – Rotterdam, 1934) was een Nederlands beeldhouwer, die zijn opleiding aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen in Rotterdam volgde. Miedema was actief in een bouwkunstvereniging, waar hij opdrachten aan dankte voor beeldhouwwerk en ornamentiek in Renaissance- en Lodewijkstijlen. Zijn stijl bleef 19e-eeuws. Hij heeft meerdere beeldhouwwerken in de Maasstad vervaardigd, waaronder de gevelbeelden van het Witte Huis aan de Wijnhaven.

lees meer