Monument ter nagedachtenis van rapper HELDERHEID

Impressie uit animatie

Feijenoord krijgt eindelijk een monument voor de Rotterdamse rapper en dichter Breyten Muskiet (1978 – 2004). Hij verwierf bekendheid onder de naam HELDERHEID, een afkorting van Hoor Elke Les Die Een Reden Heeft En Ignoreer Dwaasheid. HELDERHEID was een voorbeeld voor jongeren en een symbool van positivisme. Na zijn onverwachte overlijden op 25-jarige leeftijd namen vrienden het initiatief tot het Helderheidplein aan de Spiekmanstraat. De gemeente Rotterdam heeft de inrichting van het Helderheidplein verbeterd en groener gemaakt. BKOR financierde en begeleidde de realisering van het monument.

Het Monument voor HELDERHEID zal hier naar verwachting in 2021 worden geplaatst. Ook wordt jaarlijks een Helderheid-bokaal uitgereikt aan jong talent, waarbij Breytens moeder Joany Muskiet een verbindende rol speelt. Verbinden doet zij in de geest van HELDERHEID, door de nieuwe generaties jongeren op te vangen in de wijk en te stimuleren positief te denken. Want zoals HELDERHEID rapte in Progressie: “Er is geen tijd om stil te staan, we moeten roeien met de riemen die we hebben en doorgaan.

Micha Prinsen en Lloyd Muskiet ontwierpen een vier meter hoge roestvrijstalen zuil, voorzien van patronen die teruggrijpen op Surinaams houtsnijwerk. De patronen culmineren in het logo van HELDERHEID. Een strofe uit Progressie is in de zuil verwerkt. Dit nummer is te beluisteren in de animatiefilm die Ralph Vroeijenstijn maakte. Bekijk hier de animatie.

 

Waarom een Monument voor HELDERHEID?
door Joany Muskiet

“Stichting Helderheid 5314 ontleent haar visie aan deze positieve uitspraak: Hoor Elke Les Die Een Reden Heeft En Ignoreer Dwaasheid. Het monument dat we willen realiseren draagt deze boodschap uit. Het is een boodschap die bestemd is voor elke generatie binnen onze multiculturele samenleving. De situatie rond COVID-19 maakt op wereldschaal duidelijk dat we niet alleen op onze individuele, maar ook op onze collectieve verantwoordelijkheid worden aangesproken. Iedereen moet zich heroriënteren op onze samenleving waarin het SAMEN onder druk is komen te staan. Jezelf bewust weten hoe je je verhoudt tot die ander is belangrijk, zeker in deze tijd. Daarom richt Stichting Helderheid 5314 zich met name op de jongere generatie: werken aan je eigen bewustwording.

HELDERHEID probeerde met zijn daden en teksten racisme te bestrijden in zijn wijk en stad. Zijn teksten tonen dat hij zich bewust was van de drempels én de strijd waar zijn leeftijdgenoten mee te maken hadden en hebben om met zichzelf en hun uitdagingen te dealen. Met zijn vrienden van de Tuigcommissie gebruikte hij rap om deze boodschap uit te dragen. Het nummer Progressie is exemplarisch gekozen uit vele van zijn teksten. Een citaat daaruit, geschreven in zijn eigen handschrift, is een belangrijk onderdeel van het monument geworden. In het monument wordt de visie van HELDERHEID verbeeld in een universele boodschap van Liefde, Blijdschap, Vrede en Zelfbeheersing – dé sleutels om op alle fronten te kunnen samenleven in een wijk en stad. Het wordt een monument voor jongeren, die beseffen geen tweederangs burgers te zijn. Voor jongeren die dankzij talentontdekking en talentontwikkeling een hoopvolle toekomst kunnen opbouwen. Progressie is de realiteit”.


Het Monument voor HELDERHEID wordt gerealiseerd in opdracht van BKOR, een programma van CBK Rotterdam. Met dank aan de gemeente Rotterdam, Stichting Helderheid 5314 en het Pact op Zuid.