Beelden. Stadsverfraaiing in Rotterdam sinds 1940 (2016)

Siebe Thissen
Aad Hogendoorn

Beelden. Stadsverfraaiing in Rotterdam sinds 1940 is een boek over 75 jaar wederopbouw in Rotterdam, waarin het ontstaan en de groei van de Rotterdamse beeldencollectie worden geschetst. Met ruim 1.000 kunstwerken en monumenten is die collectie uniek in Nederland. Siebe Thissen, hoofd Beeldende Kunst & Openbare Ruimte (BKOR), beschrijft hoe Rotterdam een échte beeldenstad werd en hoe de kunstenaar sinds het bombardement van 1940 zijn stempel drukte op de vormgeving en beleving van het straatbeeld. Wie nam in 1940 het initiatief tot het plaatsen van kunstwerken in de openbare ruimte? Waarom verfraaiden banken en kantoren op de Blaak en Coolsingel hun nieuwe panden met kunst? Hoe kwam Rotterdam aan De verwoeste stad en de titelloze sculptuur van Naum Gabo? Welke kunstwerken danken we aan de percentageregeling? Hoe kon de stadscollectie uitgroeien tot een verzameling kunstwerken van internationale allure?

Auteur: Siebe Thissen | Uitgever: Jap Sam Books | ISBN: 978-94-90322-62-5 | Omvang: 528 pagina’s | Afbeeldingen: 677 | Formaat: 22 x 28 cm | Nederlands | Voorwoord: Sjarel Ex | Vormgeving: Minke Themans | Foto-essay: Otto Snoek | Beeldresearch & beeldredactie: Joop de Jong, Nienke Post

Deze publicatie is tot stand gekomen in het kader van 75 jaar wederopbouw in Rotterdam, het programma CBK Rotterdam Viert Kunst en de Stad en het onderzoek Inventarisatie & Beoordeling Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte, een opdracht van het College van B en W aan CBK Rotterdam.

€ 37.50 (incl. btw)