Aktion Sühnezeichen (1966) Rietveld Van Dillen Van Tricht

foto Otto Snoek
Over het kunstwerk

In 1961 wordt dit gebouw als verzoeningsgift van de Duitse Evangelische Kerk aangeboden aan het door het Duitse bombardement getroffen Rotterdam. Een oecumenisch centrum als een teken van ‘wiedergutmachung’ door Aktion Sühnezeichen, een vrijwilligersdienst van de Duitse Evangelische kerk die na de Tweede Wereldoorlog allerlei wederopbouwprojecten realiseerde. Via een aanbesteding ging de opdracht naar het architectenbureau Rietveld Van Dillen Van Tricht. Gerrit Rietveld noch Joan van Dillen, die respectievelijk in 1964 en 1966 overlijden, maken de oplevering van het gebouw mee; het is dus grotendeels het werk van Van Tricht. Het ontwerp van het gebouw bestaat uit een boven het maaiveld uitgetilde kubus die wordt gedragen door vier in hoogte oplopende traphuizen langs de vier zijden. Het samenbrengen van verschillende functies, zoals ontmoetingshal, sport- en filmzaal, bibliotheek, cursuszaal, directeurswoning en logeerruimten, binnen een abstract volume verbeeldt de oecumenische gedachte. Die is gestoeld op een samenwerking tussen de verschillende christelijke geloofsgemeenschappen om te groeien tot een religieuze eenheid. De perfecte kubus wordt gezien als de meest pure vorm van eenheid en door de kubus op te tillen wordt verhevenheid gesuggereerd. Deze gedacht wordt waarschijnlijk nogmaals verbeeld in de twee gestapelde kubussen die voor de entree zijn geplaatst. Aan de voorzijde van het gedenkteken is een figuurtje te zien met de tekst ‘Aktion Sühnezeichen 19 3 1966’. De datum verwijst vermoedelijk naar wanneer dit object onthuld is. Als het gebouw in gebruik wordt genomen in 1968 krijgt het de naam Willem Visser ‘t Hooft Centrum, vernoemd naar de Nederlandse theoloog die de eerste secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken is. Later krijgt het de naam Podium 950. Het gebouw heeft in ruim 50 jaar diverse gebruikers en eigenaren gehad, zoals de Erasmus Universiteit Rotterdam en de vrijmetselaarsloge. De huidige eigenaar is U Vastgoed en het gebouw is een gemeentelijk monument. Sinds eind 2022 zijn er drie vitrines naast de ingang in ere hersteld, die van invulling worden voorzien door Museum Rotterdam ’40-’45 NU.

lees meer
Over de kunstenaar

Gerrit Rietveld (Utrecht, 1888 – aldaar, 1964) was een bekende architect en meubelontwerper. Hij maakte ook grafisch werk, waaronder affiches en omslagen van tijdschriften. Hij is vooral bekend als lid van De Stijl en als pionier van het nieuwe bouwen. In 1961 vormt Gerrit Rietveld samen met architect Joan van Dillen (‘s-Hertogenbosch, 1930 – Utrecht, 1966) en architect Jan van Tricht (Zuilen, 1928 – Houten, 2008) het architectenbureau Rietveld Van Dillen Van Tricht.

lees meer