Duivenvrouwtje (1962) Adri Blok

foto Max Dereta
Over het kunstwerk

Het Duivenvrouwtje is een bronzen gevelbeeld in 1962 gemaakt door beeldhouwster Adri Blok. Het was een geschenk van oud-leerlingen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Koningin Wilhelmina Kweekschool in 1957, toen nog aan de Binnenrotte gevestigd. Maar de school aan de Binnenrotte werd in 2002 gesloopt en het reliëf verdween (zie artikel). Het werk is geïnspireerd op een écht Rotterdams duivenvrouwtje, namelijk Hendrika Trijntje van Ham (ook wel “Hannetje” genoemd), een markante vrouw die met haar maiskarretje decennia lang door de straten rondom het schoolgebouw sjokte. Ze had niet alleen mededogen met de duiven, ook loslopende honden en katten kregen haar aandacht. Ze werd beschouwd als een zonderling: kinderen jouwden haar uit en meerdere malen werden de ruiten van haar woning aan het Van Alkemadeplein ingegooid. In 1938 verbood het stadsbestuur de duivenvrouwtjes de vogels nog langer te voeren, omdat de uitwerpselen van de vogels gebouwen en monumenten zouden beschadigen. Tijdens het bombardement van 14 mei 1940 wist Trijntje ternauwernood aan de vuurzee te ontsnappen, maar haar huis ontkwam helaas niet aan het inferno. Tijdens de oorlogsjaren bemoeide ze zich met het vangen van verwilderde katten. Na de bevrijding startte ze een nieuw voederoffensief, waarin nu ook eenden en zwanen werden betrokken. De tijden bleken inmiddels veranderd: Trijntje kon voortaan op sympathie rekenen en werd nu als dierenbeschermer geroemd. In 1961 bracht zangeres Tante Riet (op muziek van Johnny Hoes) het lied Het duivenvrouwtje van Rotterdam uit. Er werden 30.000 exemplaren van het grammofoonplaatje verkocht. In 1957 vierde de Koningin Wilhelmina Kweekschool het 50-jarig jubileum. Men wilde de school een pijporgel schenken, maar dit bleek te duur. Vandaar dat er met het ingezamelde geld van de oud-leerlingen een bronzen gevelbeeld van Hannetje van Ham geschonken werd: het Duivenvrouwtje. Om plaats te maken voor nieuwbouw rondom de Laurenskerk werd de school in 2002 gesloopt en raakte het gevelbeeld zoek. Rotterdammers, kranten en ten slotte ook gemeenteraadsleden vroegen zich af waar het werk was gebleven. Het “vrouwtje” werd teruggevonden achter een kast in een depot. Zij werd volledig gerestaureerd, maar de duiven waren echt verdwenen en moesten opnieuw in brons gegoten worden. Vastgoedeigenaar Robin von Weiler bood één van zijn gevels aan op de Meent, vlakbij de oude locatie van de kweekschool. Op 20 november 2018 is het Duivenvrouwtje met zes nieuwe duiven geplaatst op de gevel van het pand op de hoek Oppert/Meent, ter hoogte van de 2e verdieping, boven restaurant Napoli.

lees meer
Over de kunstenaar

Adriana Cornelia Blok (Rotterdam, 1919 – 1990) werd geboren in Charlois en genoot haar opleiding aan de academie voor beeldende kunst in Rotterdam. Ze was één van de eerste beeldhouwers in Nederland, die betonreliëfs maakte. Er zijn in Rotterdam meerdere bronzen beelden van haar te vinden, zoals Koos Speenhoff en de Trommelslager.

lees meer

Gerelateerd

Het Duivenvrouwtje is terug!