Verzetsmonument voor Terbregge (2000) Hans Leutscher

foto BKOR archief
Over het kunstwerk

In een schoolgebouw in Terbregge was een gedenkraam aangebracht met daarop de afbeelding van twee verzetshelden uit Terbregge. De school en het raam zijn door brand verwoest. In 1999 heeft de Bewonersorganisatie Terbregges Belang CBK Rotterdam gevraagd mee te denken over een nieuw monument ter nagedachtenis aan twee omgekomen verzetsmensen en iemand die het concentratiekamp heeft overleefd. Een aangewezen plek hiervoor was een voormalig pleintje voor bussen aan het water bij de Irenebrug. Het Verzetsmonument voor Terbregge bestaat uit een vijftal stenen afkomstig uit een steengroeve in Zweden. De symboliek van het monument is gelegen in het feit dat in de grote steen voetafdrukken zijn geslepen, de afdrukken van mensen die hun sporen hebben nagelaten in Terbregge. Op een van de vier stenen heeft Hans Leutscher een bronzen plaquette aangebracht met daarop de portretten van de verzetsstrijders N.J. van der Valk, A. van den Bos en D. van der Kooij. Om onbekende helden te gedenken staan er nog drie blanco stenen bij. Vereniging Terbregges Belang nam het initiatief voor het laten ontwerpen van een herdenkingsmonument. De locatie, het voormalige busplein, werd aangepast door de voormalige Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting (Stadsontwikkeling). Het monument biedt de gelegenheid tot herdenken van de verschrikkingen uit de oorlog en de rol daarin van de drie verzetsstrijders. Ook dient het monument als plaats van bezinning ten opzichte van zinloos geweld. Het monument werd onthuld in april 2000, op tijd voor de dodenherdenking op 4 mei.

lees meer
Over de kunstenaar

Hans Leutscher (Amsterdam, 1952) is sinds 1980 actief als beeldend kunstenaar. Hij heeft zich vooral ontwikkeld als maker van grafmonumenten. Hij bewerkt steen op een klassieke manier. Zo polijst hij regelmatig delen van het te bewerken steenoppervlak. Leutscher werkt vaak in het buitenland, voornamelijk omdat Nederland niet over voldoende natuursteen beschikt. Leutscher richtte zijn eigen bedrijfje op, dat grafmonumenten in opdracht produceert.

lees meer