Polaris & Octans (1998) Marinus Boezem

foto BKOR archief
Over het kunstwerk

In 1990 is door gemeente Rotterdam en diverse projectontwikkelaars het ontwerp voor Brainpark II gemaakt. Men wilde in dit kantoorgebied een centraal punt creëren door middel van een kunstwerk. Marinus Boezem werd hiervoor gevraagd een werk te maken. Een terugkerend thema in zijn werk is de sterrenhemel. Om het heelal in kaart te brengen, hebben astronomen een reeks van schematische voorstellen ontwikkeld. Met behulp van mathematische middelen, lijnen en cirkels heeft hij het universum gevisualiseerd. Met dit werk wilde hij een verbinding leggen tussen het menselijke brein (verwijzend naar Brainpark) en de hemellichamen. De kunstenaar maakte de twee polen van het universum, ook wel hemelpoorten genoemd: Polaris (noord) en Octans (zuid). In zwart graniet zijn de tekeningen van de sterrenbeelden ingelegd. Daar bovenop zijn stalen frames gemonteerd, die een netwerk vormen van meridianen: breedte- en lengtelijnen. De cirkels zijn de contouren van de Noord- en Zuidpool. De sterrenbeelden staan voor de twee uiteinden met daartussen de leegte. Hiermee wil hij zeggen dat we weliswaar veel weten, maar dat er nog veel te onderzoeken valt.

lees meer
Over de kunstenaar

Marinus Boezem (Leerdam, 1939) is een Nederlandse beeldhouwer. Hij staat bekend om zijn radicale kunstopvatting en het werk in de openbare ruimte. Boezem was in de tweede helft van de zestiger jaren samen met Jan Dibbets en Ger van Elk vertegenwoordiger van conceptuele kunst en ‘arte povera’ in Nederland.

lees meer