Rewind (2020) Césare Peeren & Mr. June

foto Denis Guzzo
Over het kunstwerk

Op 3 juni 2020 is het rood gewiekte zitobject Rewind op het Willemsplein teruggeplaatst met een opvallend kleurig nieuw uiterlijk. Deze zitplek is de markering voor seksuele en genderdiversiteit in Rotterdam. Grafisch ontwerper en street artist Mr. June maakte het ontwerp in samenwerking met Rotterdammers uit de LHBTIQ+ community en met de bedenker van Rewind, architect Césare Peeren. Het burgerinitiatief voor een monument voor seksuele en genderdiversiteit verwierf door middel van een ingediende motie van GroenLinks en PvdA brede steun in de gemeenteraad. BKOR werkte samen met gemeente Rotterdam en de initiatiefnemers aan de ontwikkeling van een monument op een locatie waar de LHBTIQ+ community respectvol en veilig, individueel of in klein gezelschap kan samenkomen, vieren, gedenken of herdenken. Na een reeks van onderzoeken en campagnes bleek het Willemsplein als locatie het meest passend. Aan de Maas en in de nabijheid van de Erasmusbrug is nu een plek gecreëerd waar het initiatief zichtbaar wordt. Plannen voor een toekomstige herontwikkeling en mogelijke vergroening van het Willemsplein zijn nog niet concreet. Daarom is het op deze locatie nog te vroeg voor een definitief object als monument. Rewind, Rotterdams eerste circulaire zitmeubel voor de publieke ruimte, werd al in 2012 gebouwd. Architect Césare Peeren werd gevraagd het zitobject opnieuw te markeren. De betonnen ankers met de daaraan gekoppelde windmolenwieken kregen zodoende een ander uiterlijk. De schildering van Mr. June markeert de aanwezigheid van de LHBTQI+ community, nu en in de toekomst. Het object, dat voor 90% uit hergebruikt materiaal bestaat, gaat zijn derde leven in voor de LHBTQI+ community. Klik hier voor een volledig beeldverslag van het project.

lees meer
Over Césare Peeren

Césare Peeren (1968) is architect. In 2012 richtte hij samen met Jan Jongert het architectenbureau Superuse Studios op. Het bureau maakt ontwerpen van gebouwen en gebruiksvoorwerpen van restmateriaal. Ook adviseren zij gemeentes en bedrijven over hergebruik van afval. In Nederland worden jaarlijks 200 windmolenwieken naar de stort gebracht om te worden verbrand. Wieken zijn gemaakt van een kunststof composiet dat niet te recyclen is. Superuse Studios ontwerpt van deze structurele afvalstroom stadsmeubilair onder de naam Blade Made. Tot nu toe leidde dit tot een zitobject, twee speeltuinen, waarvan een in Rotterdam, een bushalte en een voetgangersbrug. De betonblokken waar de wieken aan vast zitten, bestaan voor 70 % uit hergebruikt betongranulaat uit Rotterdamse sloopprojecten.

lees meer
Over Mr. June

Sinds 1985 is David Louf (1971) onder de naam Mr. June actief als kunstenaar, street artist en graphic designer. Als 14-jarige maakte hij deel uit van de hiphop beweging en trad hij op als breakdancer. Na zijn studie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht maakte hij al snel naam als grafisch ontwerper. De vrijheid van de straat bleek aantrekkelijker en hij is al geruime tijd een van de meeste bekende street artists. Wereldwijd heeft hij gebouwen, vloeren en gevels voorzien van optische patronen. Via Césare Peeren, architect bij Superuse Studios, werd hij geïntroduceerd bij een groep Rotterdammers uit de LHBTQI+ community, de initiatiefnemers van het monument voor seksuele- en genderdiversiteit.

lees meer