Zonder titel (1988) Sigurdur Gudmundsson

foto Pieter Vandermeer
Over het kunstwerk

Dit beeld werd op 10 december 1988 onthuld door Pim Vermeulen, wethouder Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting. Het object is van brons en steen op een zwart basement. Het is gemaakt in het kader van de stadsvernieuwing en het functioneert als sluitstuk op de ontwikkeling van Crooswijk. Tot en met de 19e eeuw was Crooswijk een ideaal landschappelijk oord, waar buitenplaatsen werden gebouwd voor rijke Rotterdammers. Met de ontwikkeling van de haven werd Crooswijk een arbeidersbuurt. Slechte woonomstandigheden deden de Crooswijkers regelmatig protesteren. Dit had effect, want uiteindelijk werd Crooswijk een wijk met nieuwbouw, historische gedeeltes en tamelijk veel groen. Sinds de buurt zo goed als af is, fungeert kunst als een markering in de wijk en verlevendigt het de openbare ruimte. Kunstenaar Sigurdur Gudmundsson verdiepte zich in de geschiedenis van de buurt en koos Jeanne Posthoorn, een strijdbare Crooswijkse, uit als inspiratie voor het abstracte beeld, dat hij van zwart Zweeds graniet maakte. Het is een schip-achtig bouwsel met daarop een bronzen vorm. In 2014 is het pleintje rondom het kunstwerk heringericht.

lees meer
Over de kunstenaar

Sigurdur Gudmundsson (Reykjavik, 1942) studeerde aan het Icelandic College of Arts and Crafts in Reykjavik. Aansluitend van 1963 tot 1964 aan de Ateliers ’63 in Haarlem. Aanvankelijk voerde Gudmundsson performances uit, maakte fotowerk en schilderde. In 1966 sloot hij zich aan bij de Fluxus-beweging. Van 1978 tot 1986 was hij docent aan de Academie voor Kunst en Industrie (AKI) in Enschede. Vanaf 1980 ging hij beeldhouwen en legt hij zich toe op het maken van grote sculpturen met graniet, baksteen, beton, glas, brons, gietijzer, lood, teer, turf en zeewier. Uit het werk van de kunstenaar spreekt een betrokkenheid met natuur en landschap. Gudmundsson woont en werkt in Nederland en China.

lees meer