Zonder titel (1970) Rob Maingay

Otto Snoek
Over het kunstwerk

Maingay maakte in de jaren zestig non-figuratieve beton-metaalplastieken. Eén van zijn plastieken werd aangekocht door de Rotterdamse Kunststichting (RKS) en geplaatst in Het Lage Land. De toenmalige bewoners gaven het sculptuur al snel de bijnaam De brievenbus. Enkele jaren na de plaatsing werd buiten het medeweten van de kunstenaar een herdenkingsplaat aangebracht met als opschrift: de tirannie verdrijven 1940 – 1945. Om het geheel te complementeren werd op de plaat een schaal met vlampunt geplaatst. Sinds die tijd fungeert het kunstwerk als herdenkingsmonument, wat de kunstenaar ziet als erkenning van zijn werk.

lees meer
Over de kunstenaar

Rob Maingay (Semarang, 1939 – Rotterdam, 2016) is een Nederlandse beeldhouwer, architect en meubelontwerper. Hij werd geboren in Semarang op Midden-Java in voormalig Nederlands-Indië en studeerde aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen in Rotterdam. De kunstenaar woont en werkt in Rotterdam-Vreewijk.

lees meer