Zonder titel (1970) Rob Maingay

foto Otto Snoek
Over het kunstwerk

Maingay maakte in de jaren zestig non-figuratieve beton-metaalplastieken. Eén van zijn plastieken werd aangekocht door de Rotterdamse Kunststichting (RKS) en geplaatst in Het Lage Land. De toenmalige bewoners gaven het sculptuur al snel de bijnaam De brievenbus. Enkele jaren na de plaatsing werd buiten het medeweten van de kunstenaar een herdenkingsplaat aangebracht met als opschrift: de tirannie verdrijven 1940 – 1945. Om het geheel te complementeren werd op de plaat een schaal met vlampunt geplaatst. Sinds die tijd fungeert het kunstwerk als herdenkingsmonument, wat de kunstenaar ziet als erkenning van zijn werk.

lees meer
Over de kunstenaar

Rob Maingay (Semarang, 1939 – Rotterdam, 2016) was een Nederlandse beeldhouwer, architect en meubelontwerper. Hij werd geboren in Semarang op Midden-Java in voormalig Nederlands-Indië en studeerde aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen in Rotterdam. In 1967 kreeg hij een eerste prijs voor zijn beeldhouwkunst. Vanaf 1969 was hij als beeldhouwer actief in Rotterdam. Hij maakte een paar beelden voor de openbare ruimte in verschillende gemeentes, metalen abstract-geometrische objecten, spiralende of getrapte vormen. Hij maakte tot in de jaren negentig houten spiralende beelden en exposeert ook in galeries zulke golfbewegingen in hout en steen, onder andere bij Nouvelles Images in Den Haag. Maingay woonde en werkte in Rotterdam-Vreewijk.

lees meer