Wethouder Wijbenga (verantwoordelijk voor de portefeuilles handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven) is aanwezig bij de start van de restauratiewerkzaamheden van het G.J. de Jonghmonument in het Museumpark. Het G.J. de Jonghmonument is een herdenkingsmonument voor Gerrit Johannes de Jongh (1845 1917). Hij was tussen 1879 en 1910 directeur van de dienst Gemeentewerken Rotterdam en wordt gezien als ‘de havenbouwer van Rotterdam’ én initiatiefnemer van de modernisering van de stad zelf: gas, water, elektriciteit, riolering en infrastructuur. Het monument is onthuld in 1935 en is sindsdien diverse malen gewijzigd. In de loop der tijd is het monument beschadigd. Veel schade is ‘weggepoetst’ met reparatiemiddel of door het toepassen van nieuwe platen, blokken en tegels in andere natuursteensoorten. Wethouder Wijbenga geeft op dinsdag 29 juni van 16.00 tot 17.00 uur, in aanwezigheid van één van de nazaten van G.J. de Jongh en een nicht van ontwerper van de tableaus Hendrik Chabot, het startsein voor de restauratie.