Het is met spijt te moeten aankondigen dat onze programmaleider Beeldende Kunst & Openbare Ruimte (BKOR) Siebe Thissen heeft besloten dat hij vanaf 1 januari 2022 een ander pad inslaat. Thissen heeft zich in de 20 jaar dat hij als hoofd Beeldende Kunst & Openbare Ruimte werkzaam is, onderscheiden als een eigenzinnig denker en kordate doener.

In een stad die zo aan verandering onderhevig is en zeker in de afgelopen decennia uiterlijk en mentaal een metamorfose onderging, zijn reflectie en handeling belangrijke eigenschappen. Beide heeft Thissen op markante wijze uitgedragen. De sporen die hij nalaat, zijn er teveel om allemaal op te noemen, maar enkele mogen met veel trots worden uitgesproken. Thissen heeft met zijn team de omvangrijke en bijzondere collectie kunst in de Rotterdamse publieke ruimte in kaart gebracht en gewaardeerd. Ook heeft hij met twee belangrijke standaardwerken (Beelden. Stadsverfraaiing in Rotterdam sinds 1940 uit 2016 en Mooi van Ver. Muurschilderingen in Rotterdam uit 2007) alsmede een informatieve website de collectie voor een groot publiek ontsloten. Aan de hand van deze leidraden kan de stad Rotterdam overwogen keuzes maken hoe zij nu haar (inter)nationale kwaliteit in de openbare ruimte verder wil uitbouwen.

Ook zullen wij niet vergeten dat Siebe Thissen met zijn beleid al vroeg ruimte heeft gegeven aan het burgerinitiatief in Rotterdam en daarmee een belangrijk voorbeeld stelde voor andere steden in Nederland. In dat verband wil ik ook het Actieprogramma Cultuurbereik noemen, dat onder leiding van Thissen tussen 2001 en 2009 door CBK Rotterdam werd uitgevoerd. Dat wat we nu in het Rotterdamse cultuurbeleid koortsachtig nastreven – zoals interconnectiviteit, inclusiviteit en doelgroepenbeleid – werd destijds onder andere noemers reeds in de hele stad uitgezet. Tot slot heeft Siebe Thissen als een onvermoeibare pleitbezorger voor het culturele erfgoed, aandacht gevraagd voor de unieke waarde van die typisch Rotterdamse wederopbouwkunst en door samenwerkingen met hedendaagse kunstenaars onze ogen ervoor geopend.

Siebe Thissen: “Ruim twintig jaar lang ben ik verantwoordelijk geweest voor onze fantastische beeldencollectie in de stad. Ik heb die taak als een grote eer beschouwd en neem met pijn in het hart afscheid. Ik heb hier met veel plezier gewerkt, maar er komt een moment dat je moet zeggen: het is mooi geweest. Dat moment is nu aangebroken. Ik denk dat mijn vertrek kansen biedt voor een heroriëntatie op het domein van kunst en openbare ruimte. Ik dank iedereen en vooral mijn naaste collega’s voor het vertrouwen dat ik al die jaren heb gekregen.”

Directie, collega’s en Raad van Toezicht van CBK Rotterdam danken Siebe Thissen zeer voor het enorme werk dat hij heeft verzet voor Rotterdam, de kunst en de openbare ruimte in onze stad. Maar wij denken dat het geen afscheid is van Rotterdam en van de kunst. Thissen heeft de kunstenaars en zij die werken in de openbare ruimte nog veel te bieden – en dat zal hard nodig zijn in deze tijd die vraagt om visie en daadkracht.