Van 5 november tot en met 5 december 2021 is het kunstwerk Time. And Again. (2021) van de Canadese kunstenaar Ken Lum te zien op het Kruisplein. Het werk is gemaakt in opdracht van Kunst in de Stad Antwerpen, waar het afgelopen zomer te zien was.

Time. And Again. bestaat uit een serie van vijf affiches. Zij tonen portretten gefotografeerd in Antwerpen in combinatie met een tekst, waarin de afgebeelde personen zich uitlaten over hun relatie met werk. Zoals over de zorgen die zij zich maken als ze geen baan hebben, de problemen die het oplevert om werk te combineren met de zorg voor hun kinderen, of over de impact van dit alles op hun leven. De teksten worden zowel in het Nederlands als Engels getoond. De overkoepelende titel Time. And Again. verwijst naar de Engelse uitdrukking ‘steeds opnieuw’, een zich herhalende en voortdurende situatie. De posters dragen ook afzonderlijke titels, zoals They Have No Idea How Much I Work., How Am I To Take Care of My Children?, I Know I’m Lucky., I’m Always Waiting. en What I Am Going To Do?

Halverwege jaren 1980 kreeg Ken Lum internationale bekendheid met kunstwerken waarin hij fotografische portretten combineert met tekst of commerciële logo’s. Tussen het beeld en de tekst zoekt hij naar schuring, om op die manier de identiteit van de moderne mens ter discussie te stellen. Bijvoorbeeld door te bevragen wat de invloed van reclame is op onze identiteit. En als telg van een naar Canada geëmigreerde Chinese familie zoekt hij ook naar de verspreidende achtergronden en de aard van hybride identiteiten. De spanning tussen wat we zien en wat we lezen, doorkruist stereotype verbeeldingen en introduceert andersoortige beelden in de publieke arena. Een plek die doorgaans wordt gedomineerd door commerciële boodschappen, die vooral mainstream huiselijk geluk en welvaren voorspiegelen.

Time. And Again. is een project op doorreis: het toont de hedendaagse conditie van sociaal-economische kwetsbaarheid, die breed speelt en vele plekken verbindt. Het werk is voor Rotterdam bovendien betekenisvol omdat Ken Lum hier in 1990 het werk Melly Shum Hates Her Job realiseerde. Op de hoek van de Boomgaardstraat en de Witte de Withstraat is het lachende gezicht van Melly Shum inmiddels een vertrouwd onderdeel van het straatbeeld. Ook in dit werk is de tekst in strijd met het beeld en zet op die manier aan tot denken. Sinds 1990 hangt het aan de zijgevel van het pand waar TENT en het tegenwoordige Kunstinstituut Melly huizen. De laatste – het voormalige Kunstcentrum Witte de With – ontleende bovendien recentelijk haar nieuwe naam aan dit werk van Lum.

Time. And Again. (2021) werd gemaakt in opdracht van Kunst in de Stad Antwerpen. Curator Samuel Saelemakers nam het initiatief om het werk ook in Rotterdam te tonen.