Al ruim zestig jaar staat het beeld Uitvliegende vogel van Gust Romijn op het voorplein van het Montessori Lyceum Rotterdam aan de Schimmelpenninckstraat. September jongstleden is het werk tijdelijk verwijderd van zijn vaste plek om geheel gerestaureerd te kunnen worden door Meesters In. De bronzen vogel was aan een opknapbeurt toe en de betonnen kolom is geheel vervangen. Op vrijdag 4 november wordt Uitvliegende vogel teruggeplaatst bij de entree van de school. 

De Rotterdamse kunstenaar Gust Romijn is bekend van vele kunstwerken in de openbare ruimte van de stad, waaronder de grote bronzen sculptuur Wolken bij het Erasmus MC. Romijn maakte Uitvliegende vogel in 1962 in opdracht van Van den Broek en Bakema, de beroemde Rotterdamse architecten die het lyceum hebben ontworpen en bekendstaan als de architecten van de wederopbouw. Het werk is gerealiseerd in het kader van de percentageregeling bij de bouw van de school. 

Voor dit beeld van 5,5 meter hoog en 3,5 meter breed werkte Romijn voor het eerst met het destijds traditionelere materiaal brons. Op een kolom van twee meter hoog steekt het beeld dynamisch af tegen de rechtlijnige architectuur. De vorm levert van alle kanten bekeken steeds een ander beeld op, maar behoudt haar open karakter. Bij de onthulling op 8 december 1960 zei architect Jaap Bakema: Men kan er iets van een vogel in zien, maar ook van een ontluikende bloem. Loopt men er onderdoor en kijkt men naar boven dan is het een bronzen bril naar het uitspansel. Een boeiend spel van wisselende oversnijdingen en gedaanteverwisseling. Het kunstwerk kreeg de titel Uitvliegende vogel, wat mooi past bij een school en het opleiden van leerlingen.