Datum: Dinsdag 17 december 2019
Van 17 tot 20 uur
Locatie: ‘t Klooster, Afrikaanderplein 7

 

Op dinsdagavond 17 december vindt de tweede Z-Files XL plaats, dit keer in ’t Klooster op het Afrikaanderplein. De avond is vooral gewijd aan kunst op de Rotterdamse zuidoever.

Deze 26e editie van Z-Files, Kunst en de Stad kijkt naar kunst in drie buurten op Zuid: Afrikaanderwijk, Tarwewijk en Bloemhof. Vooral in deze jaren van snelle veranderingen en toenemende belangstelling van alle kanten voor deze drie wijken rond de Maashaven, met alle gevolgen van dien, vinden wij het belangrijk om te kijken welke rol kunst speelt, kan spelen of zelfs zou moeten spelen in dit proces en in het behoud van het karakter van de buurten, nu en in de nabije toekomst.

Waarom raakt een kunstwerk?
Er komen tien personen aan het woord. Uitgangspunt voor de vertellers is de vraag waarom en waardoor een kunstwerk je raakt. We zijn benieuwd naar het proces dat zich afspeelt tussen kunstwerk, kijker en plek. Elke spreker wordt gevraagd één kunstwerk binnen 7 minuten onder de loep te nemen. Het kan gaan om een kunstwerk dat op Zuid staat, of volgens de spreker op Zuid zou moeten staan.

De tien sprekers zijn: Kris Dittel, Raluca Croitoru, Indirah Tauwnaar, Zoë Cochina, Gilbert van Drunen, YMP, Joany Muskiet, Sandra Smets, Harriet Duurvoort en Jeanne van Heeswijk.

Rotterdam Zuid, van boerenzij tot smeltkroes
Behalve luisteren kan er ook worden gekeken. We vertonen delen uit de serie Rotterdam Zuid, van boerenzij tot smeltkroes, die zowel de geschiedenis als de publieke ruimte van Rotterdam-Zuid uitlicht. De serie, samengesteld door Perry Boomsluiter en Eelco Romeijn, vertelt over hoe zes wijken in Rotterdam-Zuid tot ontwikkeling kwamen en toont de bijzondere gebouwen, straten, pleinen, dijken en havenbekkens met verhalen van bewoners.