Op 3 juni is het rood gewiekte object Rewind op het Willemsplein teruggeplaatst met een opvallend kleurig nieuw uiterlijk. Grafisch ontwerper en street artist David Louf alias Mr. June, maakte het ontwerp in samenwerking met Rotterdammers uit de LHBTIQ+ community en met de bedenker van Rewind, architect Césare Peeren.

Burgerinitiatief
Het burgerinitiatief voor een monument voor seksuele en genderdiversiteit verwierf door middel van een ingediende motie van GroenLinks en PvdA brede steun in de gemeenteraad. BKOR werkte samen met gemeente Rotterdam en de initiatiefnemers Gert-Jan Verboom, Talitha Nöllen, Claus Verbrugge en Eyasu Hindrik Balcha aan de ontwikkeling van een monument op een locatie waar de LHBTIQ+ community respectvol en veilig, individueel of in klein gezelschap kunnen samenkomen, vieren, gedenken of herdenken. Na een reeks van onderzoeken en campagnes bleek het Willemsplein het meest passend. Aan de Maas en in de nabijheid van de Erasmusbrug is nu een plek gecreëerd waar het initiatief zichtbaar wordt.

Wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Cultuur en Toerisme) zegt hierover: “Ik ben heel blij dat we samen met de initiatiefnemers een prachtige plek in het centrum van Rotterdam hebben gevonden voor een belangrijk onderwerp als seksuele diversiteit. In Rotterdam moet je gewoon jezelf kunnen zijn. Je mag houden van wie je wil, ongeacht wie je bent. En dat mag je ook laten zien. Het is goed dat we die gedachte met dit kunstwerk nog eens benadrukken.”

Gert-Jan Verboom, een van de initiatiefnemers: “Kunst en cultuur is in de geschiedenis van de LHBTIQ+ community een middel geweest om onderwerpen te agenderen en bespreekbaar te maken. Met deze markering willen we een plek creëren waar we met elkaar kunnen herdenken, vieren en blijven agenderen.”

Markering van het monument
Plannen voor een toekomstige herontwikkeling en mogelijke vergroening van het Willemsplein zijn nog niet concreet. Het is daarom op deze locatie nog te vroeg voor een definitief object als monument. Architect Césare Peeren werd opnieuw gevraagd het daar al aanwezige zitobject Rewind te markeren. De betonnen ankers met de daaraan gekoppelde windmolenwieken kregen een ander uiterlijk. De schildering van Mr. June markeert de aanwezigheid van de LHBTIQ+ community, nu en in de toekomst.
Rotterdams eerste circulaire zitmeubel voor de publieke ruimte werd al in 2012 gebouwd. Césare Peeren: “Nu gaat het hele object, dat al voor 90% uit hergebruikt materiaal bestaat, haar derde leven in voor de LHBTIQ+ community.


De markering van het zitobject op het Willemsplein is een opdracht van gemeente Rotterdam aan Césare Peeren van Superuse Studios. Het programma Beeldende Kunst & Openbare Ruimte (BKOR) werkt samen met betrokken partijen en initiatiefnemers Gert-Jan Verboom, Talitha Nöllen, Claus Verbrugge en Eyasu Hindrik Balcha aan het realiseren van een monument voor seksuele en genderdiversiteit.