Dorische zuil (1990) Kunst & Vaarwerk

foto Hans Citroen
Over het kunstwerk

Iedereen kent de plaatjes van eeuwenoude tempelruïnes in Griekenland, maar wie verwachtte dat ze bij een Rotterdams verkeersplein zouden liggen? Kunstenaarscollectief Kunst & Vaarwerk kwam bij het Beneluxplein terecht toen Frans Swarttouw hen vroeg om het honderdjarig bestaan van het bedrijf op te luisteren met de realisatie van een kunstwerk. Het Beneluxplein is een schakel tussen stad en haven, een verbinding die Kunst & Vaarwerk graag legde. De grootschaligheid en zuilenformaties van het wegencomplex deden de kunstenaars denken aan de bouwwerken uit de klassieke oudheid en het gegeven dat beschavingen altijd voortbouwen op de restanten van het verleden. Zo kwamen ze op het idee om een ‘folly’ te plaatsen. Onder die naam zijn de namaakruïnes bekend die vooral in Engelse tuinen in de achttiende en negentiende eeuw werden gebouwd. Vanwege de herinrichting van het Beneluxplein is het kunstwerk opgeslagen bij het Havenbedrijf in afwachting van eventuele herplaatsing op een meer geschikte plek. Om wellicht, net als de voorbeelden uit de klassieke oudheid, de eeuwen alsnog te kunnen trotseren.

lees meer
Over de kunstenaar

Kunst & Vaarwerk was een kunstenaarsgroep bestaande uit Cor Kraat (1946), Hans Citroen (1946) en Willem van Drunen (1947) en bestond van 1979 tot 1992. Kunst & Vaarwerk was een Nederlandse pop-art variant, die met humor en ironie terugsloeg naar de harde stedelijkheid. De schaal van de havenstad vroeg om een kunst van formaat en brutaliteit, maar het is ook een kunst tegen de vergeetachtigheid. De groep werkte samen met het Rotterdamse bedrijfsleven om de projecten te financieren en heeft diverse werken in de openbare ruimte gerealiseerd.

lees meer