In alles is een oogopslag (1997) Poetry International

foto Otto Snoek
Over het kunstwerk

De Rotterdamse dichter Leopold (1865-1925) was belangrijk onder vakgenoten, maar is onbekend in zijn stad. Poetry International wilde daar verandering in brengen. Het heeft in 2002 een groot deel van het programma aan hem gewijd en maakte een paar jaar eerder een statement met deze dichtregel op een hoek, waarin ‘in alles is een oogopslag’ van twee kanten kan worden bezien. Het aanbrengen van deze dichtregel is uitgevoerd door Neon Time in samenwerking met Poetry International en CBK Rotterdam. Hoe drukker de straat is geworden sinds de oplevering in 1997, hoe meer dit kunstwerk er lijkt te passen. Een oogopslag, verbeeld in neon, past in deze hoek vol horeca en andere lichtelementen in de uitgaansstraat. De letters zijn schrijfletters, gebroken door een verticaal neonelement, waardoor de compositie ook een architectonisch ornament is. Het verticale element is in 2013 verwijderd en vervangen door de tekst ‘Within’, wat onderdeel uitmaakt van een serie woordspelingen die over de gehele straat verspreid is. Het werk past in de Rotterdamse traditie om poëzieregels in de openbare ruimte te verbeelden. De korte zinnen passen bij de dynamiek van de stad en laten veel aan de verbeelding over, wat past bij poëzie.

lees meer
Over de kunstenaar

Stichting Poetry International is een literaire organisatie die zich ten doel stelt aandacht te vragen voor goede poëzie uit binnen- en buitenland en de internationale uitwisseling tussen dichters, poëzievertalers, -kenners en –liefhebbers te stimuleren. De belangrijkste activiteiten van Poetry International zijn het jaarlijkse Poetry International Festival in juni, de Poetry International website, Gedichtendag en de Poëzieweek en de organisatie van de uitreiking van de VSB Poëzieprijs.

lees meer