Pax Christi (1963) Hans Ittmann

foto Otto Snoek
Over het kunstwerk

Sinds 1963 hing dit staalobject gemaakt door kunstenaar Hans Ittmann aan de gevel van de toenmalige Eloutschool. Het is een Pax Christi-teken en werd gemaakt in de percentageregeling bij de bouw van de christelijke school. Het object is gemaakt van blauw en wit plaatstaal. Ittmann heeft artistieke abstracties gebruikt om christelijke symbolen weer te geven, want voor de jaren zestig is deze plastiek vrij strak en modern. Ittmann liet zich inspireren door kunstenaar Naum Gabo, waar hij dit keer een christelijke draai aan heeft gegeven. De verticaal in het midden vormt de P met links daarvan de letter A en rechts een abstracte, gekrulde X. Daaromheen aan de buitenzijde twee blauwgekleurde halve cirkels, ofwel de letter C. Pax Christi is een internationale katholieke vredesbeweging. Vanwege de sloop van het gebouw is het kunstwerk april 2019 opgeslagen.

lees meer
Over de kunstenaar

De Nederlandse beeldhouwer en schilder Hans Ittmann (Waalwijk, 1914 – Amsterdam, 1972) studeerde beeldhouwkunst tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zijn leermeester was Cephas Stauthamer. Na de oorlog bestudeerde hij de internationale nieuwe ontwikkelingen. Hij reisde af naar Parijs en werkte een jaar in het atelier van Zadkine – precies in de periode waarin Zadkine zijn modellen voor De verwoeste stad ontwierp. Ittmann maakte het deformeren van menselijke vormen tot de kern van zijn werk.  Hij had een goed oog voor de avant-gardes waarvan hij kenmerken incorporeerde in zijn eigen stijl, maar had daarbij soms moeite om een echt eigen beeldtaal te ontwikkelen.

lees meer