Vaart Vrij! Monument voor de vakbondsleider Edo Fimmen (1998) Ben Zegers

foto Otto Snoek
Over het kunstwerk

In 1997 vatte de Vervoersbond FNV het plan op om in het kader van het eeuwfeest van de Internationale Transportarbeiders Federatie (ITF) een beeld aan te bieden aan Rotterdam. Dit beeld is een monument ter nagedachtenis aan vakbondsleider en racismebestrijder Edo Fimmen (1881-1942), die tussen de twee wereldoorlogen voorzitter was van de ITF, opgericht na de bootwerkersstaking in Rotterdam in 1896. Fimmen verwierf grote faam als strijder tegen racisme, fascisme en koloniale onderdrukking. Hij was een gedreven idealist en maakte zich sterk voor een internationaal georganiseerde arbeidersklasse om uitwassen van het kapitalisme het hoofd te bieden. In het monument dat de FNV in gedachten had, moest de beeltenis van Fimmen herkenbaar zijn. Bovendien moest het zijn gedachtegoed uitstralen zonder in persoonsverheerlijking te vervallen. Het ontwerp van Ben Zegers werd gekozen uit drie schetsvoorstellen. Hij is uitgegaan van de vorm van een liggende en een rechtopstaande bokshandschoen. Deze metaforen voor standvastigheid en dadendrang heeft Zegers gestileerd tot twee geometrisch-abstracte beelden, waarin het portret van Fimmen en profil is verwerkt. De titel Vaart Vrij! is ontleend aan een tijdschrift voor Duitse spoorwegarbeiders: “Fahrt Frei”. Zegers heeft het beeld vele associaties mee willen geven: aanpakken, inpakken, uitzwaaien, sjouwen, strijd, opstand en verzet, een kluis, een oven, een schoorsteen, een stootblok en een vechtmachine. Voor de locatie van het monument is het Buizenpark op Katendrecht gekozen: een plek bij het water, de haven en de arbeiderswijk. Vaart Vrij! Monument voor de vakbondsleider Edo Fimmen is onthuld in het Europese jaar tegen racisme op 28 november 1998.

lees meer
Over de kunstenaar

Ben Zegers (Utrecht, 1962) volgde zijn opleiding aan de Academie voor Kunst en Vormgeving St. Joost, waarna hij een werkperiode bij de Ateliers ’63 doorbracht. In 1988 vestigde hij zich in Rotterdam en in 1993 kreeg hij een solotentoonstelling in Museum Boijmans Van Beuningen. In zijn werk verstoort hij de maat van de dingen, maakt alles dat maatvast is juist maatloos en alles wat diepte heeft juist plat of andersom. Zijn beelden ontstaan uit knipsels of gefotografeerde maquettes van bekende taferelen. Het zijn beelden die onderweg zijn naar hun bestemming, niet te duiden door hun onophoudelijke spel met herkenbaarheid, proportie, functie en betekenis. Zegers heeft meerdere werken voor de openbare ruimte van Rotterdam gerealiseerd. Zijn werk bevindt zich onder meer in collecties van Museum Boijmans Van Beuningen, Haags Gemeentemuseum en de Caldic Collectie. Tevens is hij lid van het College van Bestuur van de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Zegers woont en werkt in Rotterdam.

lees meer