Vier leeuwen (1778) Johannes Keerbergen

foto BKOR archief
Over het kunstwerk

In opdracht van de stad Rotterdam maakte beeldhouwer Johan Keerbergen in 1778 Vier leeuwen voor de obelisk van de nieuwe Hofpoort nabij Hofplein, die in 1772 in gebruik werd genomen. In 1833 viel de Hofpoort ten prooi aan een saneringsplan en werd deze afgebroken. De Vier leeuwen werden opgeborgen. In 1860 kregen de vier leeuwen een nieuwe bestemming en werden ze geplaatst op de nieuwe Koningsbrug, die al gauw in de volksmond werd aangeduid als de ‘Vierleeuwenbrug’. Honderd jaar later – na sloop van de Koningsbrug – werden drie van de vier leeuwen geplaatst aan weerszijden van de Boerengatsluis. Sinds 1960 werd één van de leeuwen als dank voor de verdediging van de Maasbruggen in mei 1940 in bruikleen gegeven aan de Koninklijke Landmacht te Ede. In 2011 werd deze vierde leeuw overgedragen aan de kazerne in Amersfoort. Wegens herinrichting aldaar werd in 2018 de zogeheten Regimentsleeuw verplaatst naar de Generaal-majoor Koot Kazerne in Garderen. Daar is hij geplaatst op de Regimentsappelplaats.

lees meer
Over de kunstenaar

Johannes Keerbergen was een Rotterdamse beeldhouwer. Hij maakte classicistische beelden. De decoratie van het Königsorgel in de Nijmeegse Stevenskerk is eveneens van zijn hand.

lees meer