Zonder titel (1981) Johan Meijerink

foto BKOR archief
Over het kunstwerk

Bij metrostation Eendrachtsplein, dat werd geopend op 10 mei 1982, is een kunsttoepassing van de Rotterdamse beeldhouwer Johan Meijerink aangebracht. Op een advertentie voor kunst voor dit project reageerden 28 kunstenaars, waarna drie inzenders een opdracht voor een schetsontwerp kregen. Er werd gevraagd om een accentuering van de metro-ingang boven- en ondergronds. Het ontwerp van Meijerink werd gekozen en tot uitvoering gebracht. Hij ontwierp een plastiek die, ten dele in de ondergrondse hal aangebracht en ten dele boven de grond, de indruk zou moeten wekken één geheel te vormen. Ondergronds is bij de trap naar de uitgang Eendrachtsplein/Oude Binnenweg/Westblaak een roodkoperen metalen buis onder een hoek van 80 graden tussen vloer en plafond geplaatst. Iets verder in de gang is, in de vloer van kwartsiettegels, een platte cirkel van hetzelfde materiaal ingelaten, met een doorsnede van drie meter. Bovengronds, als je (rol)trap opgaat, staat eenzelfde buis. De bijbehorende ring is verderop in de bestrating aangebracht. Wie er niet bewust naar op zoek is, kan aan het werk van Meijerink voorbijgaan zonder het waar te nemen. De suggestie dat de buis zich van onder de grond tot boven het straatniveau voortzet, wordt niet gewekt: om praktische redenen moest de bovengrondse buis zo worden geplaatst, dat ze onmogelijk op de ondergrondse zou kunnen aansluiten.

lees meer
Over de kunstenaar

De Rotterdamse beeldhouwer Johan Meijerink (Bandoeng, Indonesië, 1948 – Rotterdam, 2011) studeerde eind jaren 1960 aan de Academie van Beeldende Kunsten in Rotterdam. Hij maakte zijn ontwerpen van objecten veelal van brons. Door de gepolijste, abstracte vormen en weerkaatsende huid lijken de werken van Meijerink afstandelijk, terwijl zijn werk door diezelfde gladheid en de warme kleur van het brons tegelijkertijd uitnodigt om het werk aan te raken. De zachte, ronde vormen verhogen de aantrekkelijkheid van de objecten. Meijerink koos met name ronde, ovale of aanverwante vorm voor zijn bronzen. Zijn werk is onder meer opgenomen in de kunstcollecties van Museum Boijmans Van Beuningen, ABN AMRO bank, gemeente Breda en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

lees meer