Bliksemschicht (1986) Han Goan Lim

foto BKOR archief
Over het kunstwerk

Deze Bliksemschicht bestond uit twee haakvormige tekens in relatie tot cirkelvormige betonmuurtjes. Kunstenaar Han Goan Lim wilde met zijn ontwerp reageren op de cirkelsegmenten in het plein en iets doen met de leegte en de ruimte van datzelfde plein. Het werk ging een dialoog aan met de aanwezige bomenpartij. De krastekens van staal vormden als het ware een handtekening op het plein, een finishing touch en gaven zo een identiteit aan het plein. Dit kunstwerk kwam tot stand in het kader van stadsvernieuwing in Crooswijk. In verband met nieuwbouw is het werk verwijderd.

lees meer
Over de kunstenaar

Han Goan Lim (Rotterdam, 1950) studeerde aan de Willem de Kooning Academie. Hij begon als beeldhouwer en maakte diverse lichtkunstwerken. Hij werkt altijd in relatie met de omgeving en is tevens als adviseur op het gebied van kunstopdrachten in de publieke ruimte werkzaam voor verschillende gemeenten. Als fervent netwerker lobbyt hij in Rotterdam voor het politiek agenderen van het belang van kunstenaarsinitiatieven en kunst in de publieke ruimte. In de openbare ruimte van Rotterdam zijn meerdere werken van Goan Lim te vinden. Zijn werk is ook opgenomen in de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen.

lees meer