Zonder titel (1994) Han Goan Lim

foto Max Dereta
Over het kunstwerk

In 1994 ontwierp beeldend kunstenaar Han Goan Lim een lichtkunstwerk voor het voormalige zwembad Alexanderpolder. Het werk moest het doosvormige en industriële gebouw aan het Bramanteplein een kleurige markering geven. Hij kwam tot een beeldend lichtaccent met een signaalfunctie op het vrij saaie gebouw. Het ontwerp werd destijds ook gebruikt als logo in de huisstijl van het zwembad. De blauwe golvende lijn stond voor het zwemwater, de gele cirkel voor het recreatieve spelelement in het zwembad en de rode hoekige lichtlijn voor het doorbreken van de architectuur. Het zwembad verouderde en daarvoor in de plaats werd een nieuw zwembad gebouwd, maar op de nieuwbouw was geen plek meer voor het lichtkunstwerk. In 2016 werd CBK Rotterdam benaderd met de vraag of er een andere geschikte locatie zou zijn voor dit werk. Een nieuwe locatie werd gevonden in het pomphuis aan de Fioringras 2 en kon zo, door bemiddeling van bewoner Peter Buisman en BKOR, behouden blijven voor Prins Alexander. In 2018 werd het opnieuw geplaatst. Het personeel van het pomphuis – onderdeel van Stadsbeheer afdeling Water – was direct enthousiast. De eis was wel dat het werk een duurzame uitvoering zou krijgen. De firma Neon Time verving het neon door led. Vanwege de nieuwe locatie is er door de kunstenaar een andere betekenis gegeven aan het werk. De blauwe golvende lijn staat nog steeds voor water, maar dan voor het grondwaterpeil, wat zeker in deze wijk ver beneden het NAP ligt. De rode lijn staat voor de bebouwde omgeving, maar de blauwe golf kruist de rode lijn; een verwijzing naar de bebouwing die kan overstromen als het pomphuis niet zou werken en het regen- en rioolwater niet afgevoerd zou worden. De gele cirkel verwijst nu naar het netwerk van rioolbuizen. Rijdend over de President Rooseveltweg is het werk goed te zien en dus nog steeds een duidelijk oriënterend lichtbaken. Naast het lichtkunstwerk heeft het pomphuis ook nog twee betonreliëfs (1966) van de Rotterdamse kunstenaar Robert Kooman. Het pomphuis wordt opgenomen in een kunstroute georganiseerd door De Witte Bollen, een bewonersstichting in Ommoord.

lees meer
Over de kunstenaar

Han Goan Lim (Rotterdam, 1950) studeerde aan de Willem de Kooning Academie. Hij begon als beeldhouwer en maakte diverse lichtkunstwerken. Hij werkt altijd in relatie met de omgeving en is tevens als adviseur op het gebied van kunstopdrachten in de publieke ruimte werkzaam voor verschillende gemeenten. Als fervent netwerker lobbyt hij in Rotterdam voor het politiek agenderen van het belang van kunstenaarsinitiatieven en kunst in de publieke ruimte. In de openbare ruimte van Rotterdam zijn meerdere werken van Goan Lim te vinden. Zijn werk is ook opgenomen in de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen.

lees meer