Met verbijstering heeft CBK Rotterdam kennis genomen van de vernietiging van een muurschildering van Rotterdamse kunstenaar Dolf Henkes (1903 – 1989) door Hogeschool Rotterdam.

De wandschildering werd in 1954-1955 vervaardigd in het bedrijfsrestaurant van de voormalige raffinaderij Texaco Pernis (voorheen Caltex, nu Nerefco). Het werk (300 x 600) toont de scheikundige en Nobelprijswinnaar Jacobus van ’t Hoff in een laboratorium. Op het schoolbord staan de formules die de vermaarde chemicus wereldberoemd maakten. In 2005 werd de gevel waarop de schildering was aangebracht losgezaagd, geheel gerestaureerd en verplaatst naar een locatie van Hogeschool Rotterdam aan de Kralingse Zoom. De restauratie én de verhuizing waren groot nieuws. Een bijzonder werk uit de tijd van de wederopbouw van Rotterdam kon worden gered. De onderneming was ook succesvol omdat een zeer brede Rotterdamse coalitie een tweede leven mogelijk maakte. Het bedrijfsleven had een fors aandeel in het geheel, zo ook de gemeente Rotterdam, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en enkele fondsen.

‘De Hogeschool Rotterdam stond niet open voor overleg over behoud. Zowel de Stichting Dolf Henkes als wij hebben een poging gedaan om in gesprek te komen met de school’, zegt Norman Vervat van Erfgoedvereniging Heemschut die zich al jaren inspant belangrijke kunstwerken voor het nageslacht te behouden. ‘Het is opvallend dat de deuren voor ons gesloten bleven’.

Van de Hogeschool Rotterdam mag toch rentmeesterschap worden verwacht. Formeel gezien heeft een eigenaar van kunstwerken een zorgplicht. Maar ook vanuit een moreel perspectief had de Hogeschool meer inspanningen kunnen verrichten om de toekomst van dit bijzondere kunstwerk veilig te stellen. Voorbeelden van goed gedrag zijn er in Rotterdam volop. Shell en CBK Rotterdam restaureerden en herplaatsten een gigantisch keramisch kunstwerk van Dick Elffers in Hoogvliet. De familie Vroom financierde de restauratie van een prachtige wandschildering van Dolf Henkes die ooit de directiekamer van Vroom & Dreesmann sierde. De hierboven genoemde vereniging Heemschut wist in samenwerking met projectontwikkelaar Blauwhoed een wandschildering van Dolf Henkes te redden uit het voormalige ziekenhuis Dijkzigt. CBK Rotterdam wist eveneens een wandschildering uit hetzelfde ziekenhuis te redden. Dit bijzondere werk van kunstenaar Louis van Roode wordt eind november herplaatst in De Doelen.

Steeds meer instellingen, bedrijven en de gemeente Rotterdam proberen kunstwerken uit de tijd van de wederopbouw van de stad te bewaren voor toekomstige generaties. Dat is een nobel streven. Maar om dat programma te laten slagen is informatie-uitwisseling over aanstaande sloopactiviteiten, overleg en samenwerking met partners wel een eerste vereiste.