Zonder titel (1999) Joel Shapiro

foto Jannes Linders
Over het kunstwerk

Hoewel niet meteen als zodanig herkenbaar, is dit kunstwerk een mensfiguur, het centrale thema van de beelden op het beeldenterras. Beeldhouwer Joel Shapiro bouwt met simpele abstracte vormen figuratieve beelden. Abstractie zelf boeit hem niet zo; het gaat hem om de zeggingskracht van de eenvoud. Sinds 1980 heeft hij zich vooral toegelegd op mensfiguren, die hij opbouwt met houten blokjes. Het is gevormd uit vijf bijna identieke delen van een door Shapiro veel gebruikte vorm: de balk, daarna afgegoten in brons waardoor de houtstructuur nog zichtbaar is op de afgegoten blokvormen. Hierdoor legt Shapiro de nadruk op twee belangrijke aspecten van zijn werk: op het seriële van zijn beelden en op de uiterste versobering van vormen die hij toepast. Het houdt het midden tussen een menselijke figuur en een ingenieuze stapeling van vijf balken. De bronzen figuur balanceert op één been op de sokkel. De ledematen steken ver uit en staan gedraaid ten opzichte van elkaar, daardoor ontstaat een sterke dynamiek. De indruk wordt gewekt dat de figuur licht en beweeglijk is. Tegelijk zorgt het ervoor dat het beeld geen duidelijke voorzijde kent; de sterk wisselende aanzichten maken het beeld aan alle zijden interessant. Voor meer informatie: Sculpture International Rotterdam.

lees meer
Over de kunstenaar

Vanaf 1970 exposeerde beeldhouwer en tekenaar Joel Shapiro (New York – VS, 1941) zijn eigen beeldhouwwerken, die aanvankelijk minimalistisch en later post-minimalistisch aandoen, maar veel intuïtiever en expressiever zijn dan het meeste minimalisme. In zijn gehele oeuvre verricht Shapiro consequent beeldhouwkunstig onderzoek naar ruimte, volume, oppervlak en openheid versus geslotenheid. Hij gaf aan zijn sculpturen een expressieve kracht mee. Geleidelijk ontwikkelde Shapiro’s werk zich van uiterste abstractie naar vormen waarin menselijke figuren zichtbaar werden.

lees meer