Bewoners verdedig je nest met vrede (1983) Wally Elenbaas

foto Aad Hoogendoorn
Over het kunstwerk

In 1983 heeft kunstenaar Wally Elenbaas om de hoek van zijn toenmalige woning deze muurschildering aangebracht. Sinds 1942 woonde Elenbaas op het hoekhuis aan de Katendrechtselaan en de Rechthuislaan. Het is een persoonlijke schildering om bewoners aan te sporen goed voor hun buurt te zorgen. Die boodschap was in 1983 van groot belang, toen de georganiseerde misdaad voet aan de grond had in Katendrecht en er veel conflicten waren. Daarover ging deze persoonlijke boodschap en die werd goed ontvangen wat blijkt uit het feit dat er al een paar keer geld is ingezameld onder buurtbewoners voor de restauratie. Het werk past met zijn rankheid bij de elegante lijnvoering en zachte kleuren, die je terugziet in schilderijen en grafische prenten van Elenbaas. Het is een monument voor Katendrecht, dat gaat over samenleven in de grote stad in het algemeen en op dit schiereiland in het bijzonder. Het is een symbolisch werk van een nest met vogels. Dat is een metafoor voor een woning en bewoners, het bouwen van een nestje staat voor huiselijkheid. Dat onderstreepte Elenbaas met de titel Bewoners verdedig je nest met vrede. Verdedigen betekent: zorg goed voor je woning, leefomgeving en voor elkaar. De vrede uit de titel wijst erop dat je het geweld uit de buurt niet met geweld moet beantwoorden. Wees vriendelijk voor elkaar, ga en blijf met elkaar in gesprek, en probeer op die manier samen conflicten op te lossen. Elenbaas maakte als graficus ook een affiche met vogel en de tekst ‘verdedig je nest met vrede’. De muurschildering is in 1999 en in 2017 gerestaureerd. De restauratie van de schildering maakte onderdeel uit van het project Kaapse kleur, een samenwerking van Verhalenhuis Belvédère en BKOR. Tijdens Kaapse kleur zijn er in de zomer van 2017 in totaal negen kunstwerken in een ornamentlijst opgeleverd in de Rotterdamse wijk Katendrecht.

 

lees meer
Over de kunstenaar

De Rotterdamse kunstenaar Wally Elenbaas (Rotterdam, 1912 – 2008) was een belangrijk naoorlogs graficus en heeft veel mozaïeken gemaakt voor de gebouwde omgeving. Zijn werk was te zien in tentoonstellingen en is opgenomen in collecties, zoals die van Museum Boijmans Van Beuningen, waar hij een solotentoonstelling had. Elenbaas won verschillende prijzen. In 2006 kreeg hij een ereprijs van de stad Rotterdam voor zijn hele oeuvre. Samen met zijn vrouw Esther Hartog (1905-1998) fotografeerde hij onderwerpen die hun persoonlijk leven reflecteerden: elkaar, vrienden, reizen, stillevens en de nabije omgeving van Katendrecht. Elenbaas zou zijn hele leven verbonden blijven met Katendrecht.

lees meer
Locatie
Katendrechtsestraat 60, 3072 NX Rotterdam, Netherlands