Operatie Manna (Manna Monument) (2006) Observatorium

foto BKOR archief
Over het kunstwerk

Langs de A20 bij Terbregge is een kunstwerk gemaakt van voornamelijk vangrails. Door dit materiaal is er een verbinding gemaakt tussen de esthetiek van de snelweg enerzijds en de woonwijk Terbregge aan de andere kant. Het werk is door het gebruikte materiaal min of meer onderdeel geworden van de geluidswal, waardoor er een relatie ontstaat tussen deze twee doorgaans gescheiden werelden. In 2001 werd het paviljoen, de asfalttuin en loopbrug opgeleverd. Hierna kreeg het werk er op initiatief van betrokken burgers een nieuwe betekenis bij als herdenkingsmonument voor de voedseldroppings aan het eind van de Hongerwinter in april en mei 1945, die in de omgeving plaats vonden. Het kunstwerk functioneert sinds 2006 tevens als gedenkteken voor deze dropping, “Operation Manna” genaamd. Zo kreeg het werk als vanzelf, behalve verbindings- en uitkijkpost, de door Observatorium gewenste organische gebruiksfunctie.

lees meer
Over de kunstenaar

Observatorium is een samenwerkingsverband van de kunstenaars Geert van de Camp, André Dekker, Ruud Reutelingsperger en Lieven Poutsma in Rotterdam. Sinds 1997 wijden zij zich aan de verbindingen tussen kunst, landschap en maatschappij. Zij maken sculpturen, die als een gemeenschappelijk goed aanvaard worden, die voor genius loci zorgt en die gebruikt worden.

lees meer